Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, albo chcesz się skontaktować w sobie tylko wiadomym celu to można mnie łapać następującymi kanałami:

mobile: 728 797 017
mail: superwitek at gmail

ale także przez fejsbuka co jest chyba najwygodniejszą formą kontaktu